Zwalczanie szkodliwych nawyków

i żucia. Zwalczanie szkodliwych nawyków obejmuje głównie odzwyczajanie od nawyków ssania i nagryzania oraz odzwyczajanie od oddychania przez usta.

Nawykowe ssanie lub nagryzanie palców czy .smoczków z tarczami należy zwalczać jak najwcześniej, szczególnie u dzieci krzywiczych. Osiąga się to dość łatwo, zaszywając rękawy koszulek, przez co palce rąk są osłonięte, a dotyk materiału ua. ogół odstręcza od ssania. Jeszcze pewniejszym sposobem jest ograniczenie ruchomości stawu łokciowego

za pomocą lekko przybandażowianego kawałka tektury. W celu przeciwdziałania uciskowi tkanek i upośledzeniu krążenia tekturka powinna być obłożona grubą warstwą waty i przytrzymana elastycznym bandażem. U dzieci z pełnym uzębieniem mlecznym ssanie nawykowe można zwalczyć podawaniem twardych pokarmów. Ruchy żucia i następujące po nich ruchy połykania przyczyniają się do- wygaśnięcia odruchów nawykowego ssania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>