Zniekształcenia szczęki

Zniekształcenia szczęki i górnego łuku zębowego oraz zmiana w położeniu żuchwy, wynikające ze stałego oddychania przez usta, prowadzą najczęściej do wytworzenia się tyłozgryzu lub tyłożuchwia z pro- truzją siekaczy górnych. Protruzja w tych przypadkach jest wynikiem niedostatecznego ucisku wargi górnej na przedni odcinek łuku zębowego oraz wsysania się wargi dolnej między siekacze górne i dolne.

Zaburzenia w oddychaniu w przypadkach przerostu tkanki adenoida.1- nej mogą powodować dwa rodzaje nieprawidłowości w budowie narządu żucia w zależności od tego, które migdałki są powiększone. Tłumaczy się to tym, że sposób oddychania w przeroście migdałków pod- niebiennych jest inny niż w przeroście migdałka gardłowego,

W przerośaie migdałka gardłowego w początkowym okresie choroby dziecko dąży do zachowania fizjologicznego toru oddechowego’ mimo utrudnionego przepływu powietrza przez przewężony odcinek jamy nosowo-gardłowej. Prowadzi to, podobnie jak i w skazie wysiękowej, do nadmiernego wyssania powietrza z jaimy ustnej i zatok przynosowych, a następnie do wyłącznego oddychania przez usta. Charakterystyczne w tych przypadkach odruchowe układanie tułowia na wznak i zarzucanie głowy ku tyłowi podczas snu ze swej strony powoduje przesuwanie żuchwy ku tyłowi. Powstałe zmiany w budowie narządu żucia zalicza się do tyłozgryzów lub tyłożuchwia powikłanych pro- truzją siekaczy górnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>