Zmiany w układzie zębowo-szczękowym

Najbardziej zaawansowane zmiany w układzie zębowo-szczękowo- twarzowym występują przy całkowitej utracie zębów. U osób bezzębnych zmiany dotyczą układu kostnego, stawów skroniowo-żuch- Wowych oraz błony śluzowej jamy ustnej.

Zmiany zanikowe zachodzące w obrębie wyrostka zębodołowego’ przebiegają odmiennie w. szczęce i w żuchwie. W szczęce w głównej mierze zanika stok przedsionkowy wyrostka zębodołowego, wskutek

czego łulk bezzębnego wyrostka zmniejsza się, zbliżając się wielkością do trzonu szczęki. W żuchwie zanik zaczyna się w odcinku przednim od strony przedsionka jamy ustnej, a w odcinkach bacznych od językowych stoków części zębodołowej, przy czym w miarę postępu zmian zanikowych wielkość luku zębodołowego zwiększa się i zblilża do wielkości trzonu żuchwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>