Zmiany w przyzębiu

W przypadku stwierdzenia zmian w przyzębiu zaleca się wykonać korony naddziąsłowe zakończone stopniem dla uzyskania łagodnego przejścia brzegów korony w ściany zęba, celem wyeliminowania możliwości podrażnień przyzębia przez brzeg protezy. Mogą być również zastosowane inne konstrukcje o podobnym zakończeniu w stosunku do brzegu dziąsła, np. zęby ćwiekowe Schrodera, półkorana Dawisa, korona trzyćwierciowa Ty Imana oraz korona licowana lana ze stali ze stopniem.

Czynności laboratoryjne związane z wykonaniem protez należą do technika dentystycznego’, który ściśle stosuje się do zaleceń wydanych przez lekarza protetyka.

W wyjątkowych przypadkach przy nieznacznych zmianach w przyzębiu i ze względu na trudności materiałowe oraz samo wykonanie dopuszcza się stosowanie koron dodziąsłowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>