Zgryz głęboki

Zgryz g 1 ę b o-k i (occlusio proiunda) w przeciwieństwie do zgryzu otwartego całkowitego w rysach twarzy zaznacza się głównie zbyt małym wymiarem pionowym jej dolnej części oraz wywinięciem obu warg i pogłębieniem rowka wargowo-bródkowego. Stoi to w związku z nie-

dostatecznym wzrostem pionowym tylnych odcinków wyrostków zębo- dołowych i często z wrodzonym brakiem zawiązków zębowych. Nieprawidłowości oikluzji polegają na głębokim zachodzeniu siekaczy

cinków zębodołowych jest prawidłowa, a zwiększona jest tylko wysokość przedniego odcinka wyrostka zębodołowego górnego. Poza tym w nadzgryzie występuje dość często retruzja zębów przednich górnych i dolnych. Nadzgryz wikła się czasami cechami tyłozgryzu.

Początkowo rozpoznawanie zaburzeń narządu żucia może sprawiać dość duże trudności. Wynikają one głównie z częstego braku zgodności w przebiegu profilu skórnego i kostnego twarzy, z wątpliwości co do wiodącego kieruinku zniekształceń oraz z tego, że rzadko spotyka się nieprawidłowości typowe. Jednakże w miarę zwiększenia doświadczenia klinicznego trudności te zmniejszają się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>