Zeszlifowanie zęba

W przypadku konieczności .zeszlifoiwania znacznej ilości tkanek zęba miazgę zęba należy znieczulić lub zdewitalizować i po jej przełeczeniu lub wymiażdżeniu koronę zęba odpowiednio skrócić. Znaczne skrócenie korony zęba wymaga jako zabezpieczenia przed procesem próchnicowym, zwłaszcza jeśli chodzi o ześzlifowaną powierzchnię zęba. Uzyskać to można przez założenie wkładu lub korony metalowej.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy daleko posunięte zmiany zębo- wo-szczękowe wymagają skrócenia, prawie całej korony zęba, lekarz dentysta protetyk może podjąć decyzję usunięcia zęba.

Zęby starte lub zniszczone próchnicą odbudowuje się do odpowiedniego .kształu! za pomocą wkładów lub koron. Gdy się przygotowuje jamę ustną do przyjęcia protezy ruchowej częściowej, szczególną uwagę należy zwrócić na kształt zębów filarowych. Kształt zęba filarowego (przewidzianego do umocowania protezy za pośrednictwem klamry) powinien umożliwiać wprowadzenie protezy na podłoże z pewnym oporem, co zapewnia odpowiednią stabilizację protezy w czasie żucia. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego kształtu zębów filarowych należy je pokryć koronami, nadając im naj- kodrzystni e jszy kształt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>