Zęby pozbawione oparcia

Zęby pozbawione oparcia o zęby sąsiednie lub przeciwległe w podobny sposób przesuwają się w kierunku luki, jednak w znacznie silniejszym stopniu niż u osób dorosłych.

Cechą charakterystyczną dla układu kostnego narządu żucia dzieci i młodocianych jest zmaiczna ‚podatność na odkształcenie, co wiąże się z nie zakończonym jeszcze procesem uwapnienia tkanki kostnej.

Przy większych brakach w łukajch zębowych- zęby wyłączone ze zwarcia wskutek brajku zębów przeciwstawnych ulegają przesunięciu wraz z wyrostkiem izębodoławym.

Dotyczyć to może również całego zespołu zębów wieloguzkowych. Z drugiej strony następuje przesunięcie bezzębnego wyrostka zębcdołowego aż dio zetknięcia się z zębami przeciwstawnymi.

Zęby oskrzydlające powstałą po usunięciu zęba lukę w Łuku zębowym kontaktujące z zębami przeciwstawnymi nie tylko przechylają się, ale również moigą ulegać przesunięciu wzdłuż bezzębnego wyrostka zębodołowego w kierunku luki, obracając isiię przy tym wzdłuż swej długiej osi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>