Zębiak

Nazwa zębiak (odontoma) jest pojęciem zbiorowym, określającym szereg guzów związanych genetycznie z zawiązkiem zębowym. Guzy te są ‚związane z zaburzeniami rozwojowymi zawiązków zębowych i w skład ich mogą wchodzić wszystkie lub niektóre tkanki zęba !i przyzębia. Niekiedy są to guzy rozwijające się wyłącznie z zębiny (dentinoma) lub kostniwa (cemenloma). Mogą to być również guzy, w skład których wchodzą dwie, trzy lub więcej tkanek zęba, z tym że tkanki te znajdują się w zupełnie innych proporcjach w porównaniu z zębem prawidłowym i w zupełnie ininym układzie topograficznym.

Rozróżnia się zębiaki zwykłe i złożone, a ze względu na ich spoistość – miękkie i twarde. Zębiak zwykły pochodzi od jednego nieprawidłowo rozwiniętego zawiązka zębowego. Może on rozwinąć się z całego zawiązku i wówczas stanowi zbity guz, najczęściej okrągłego

kształtu, bez jakiegokolwiek podobieństwa do zęba. Niekiedy jednak zębiak rozwija się wyłącznie z karany zęba przy prawidłowo rozwiniętym korzeniu lub też na odwrót.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>