Zębiak złożony

Zębiak złożony rozwija się z kilku lub więcej zawiązków zębowych i ma różną wielkość i kształt. W slkład zębiaka złożonego mogą wchodzić prawidłowo rozwinięte zęby.

Wzrost zębiaka jest powolny i w okresie rozwoju śródkostnego zwykle nie daje on żadnych objawów. Nieraz mogą występować bóle o charakterze newralgicznym w związku z uciskiem zębiaka na nerw zębodołowy dolny. Na skutek wzrostu guza i jego ucisku następuje zanik otaczającej kości. Stopniowo zębiak rozrasta się poza granice kości i powoduje uwypuklenie, które stale powiększając się, może spowodować asymetrię twarzy. Błona śluzowa i tkanki miękkie pokrywające guz pozostają niezmienione.

W obrazie radiologicznym stwierdza się cień z większym wysyce- niem astro odgraniczony od otaczającej kości. Kształt zębiaka często przypomina jagodę maliny. Leczenie zębiaka jest wyłącznie chirurgiczne i polega na doszczętnym wyłuszczeniu guza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>