Zanik kości szczęki

Zanik kości szczęki może doprowadzić do przesunięcia podłoża kostnego protezy do kolca nosowego, zbliżenia przyczepów mm. incisivi do otworu gruszko wat ego, a w miarę upływu czasu trwania bezzębia do zaniku kości podniebienia i guzów szczękowych.

Pionowy zanik wyrostka zębodołowego żuchwy jest przyczyną zbliżenia się grzbietu części zębodołowej otworu bródkowego, linii skośnej i linii żuchwowo-gnykowej (linea mylohyoidea) i częstokroć znacznej bolesności występującej przy ucisku płyty protezy na odpowiadające im okolice jamy ustnej.

U osób bezzębnych nasilają się również zmiany w stawach skronio- wo-żućhwowych. Guzek stawowy kości skroniowej ulega rozpłaszczeniu, krążek stawowy rozpłaszcza się, a głowa wyrostka kłykciowego żuchwy swobodnie porusza się w stawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>