Zachowawcze przygotowanie jamy ustnej do protezowania

Zachowawcze przygotowanie jamy ustnej do protezowania Oibejmuje wyleczenie zębów dotkniętych próchnicą, sprawdzenie poprawności wyleczenia zębów wymiażdżonych, wyleczenie zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej oraz leczenie ewentualnych, chorób przyzębia, przy czym kamień mazęibny powinien być zawsze usunięty.

Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej -do protezowania ziostało omówione w odpowiednim rozdziale niniejszego podręcznika. Protetyczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania polega na przystosowaniu istniejących warunków w jamie ustnej do przyjęcia protezy. Na przykład w wyniku zmian powstałych w układzie zębowo- -szczękowym poszczególne pozostałe zęby mogą być wydłużone (braik zębów przeciwstawnych) lub skrócone (np. nadmierne patologiczne starcie) w stosunku do powierzchni zgryzowej wytyczonej za pomocą wz om ików wosk owy c h.

Skracanie koron zębowych wykonuje się za pomocą kamieni kar- borundowych lub diamentowych. Szlifowanie zęba wykonuje się stopniowo, przy czym z zachowaną żywą miazgą skraca się do momentu wystąpienia bólu. Po dłuższej przerwie, podczas której liczy się na odłożenie wtórnej zębiny, zabieg powtarza się znowu bezboleśnie, aż do uzyskania odpowiedniej długości korony zęba.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>