Zaburzenia narządu żucia

wołujących zaburzenia narządu żucia, a warunkiem ułatwiającym i przy-śpieszającym — wczesny okres rozwoju, dobry stan układu nerwowego i wewnątrzwydzielniczego oraz sprzyjające warunki bytowe.

Leczenie retencyjne przeprowadza się stosując ćwiczenia mięśniowe lub aparaty ortodontyczne, a w niektórych przypadkach Uzupełnienia protetyczne.

W okresie retencji ćwiczenia powinny tylko utrzymywać uzyskany stan równowagi mięśniowej. Aparaty retencyjne nie powinny wywiązywać siły mechanicznej i wpływać na zmianę napięcia i kierunku działania mięśni, powinny natomiast przez swą budowę utrzymywać uzyskane zmiany w okluzji, nie ograniczając przy tym czynności narządu żucia.

Potrzeba stosowania leczenia retencyjnego wyraźnie zmniejsza się w. miarę upowszechniania leczenia wczesnego. Było ono jednak koniecznie wtedy, gdy leczenie ortodontyczne rozpoczynano późno i przeprowadzano wyłącznie za pomocą siły mechanicznej.

Uzupełnienia protetyczne w przypadkach braku poszczególnych zębów mogą spełniać rolę aparatu retencyjnego, gdyż ich obecność zabezpiecza przed zmianami w postaci okluzji w następstwie przesuwania się zębów w luki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>