Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe narządu żucia

Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe narządu żucia związane z niedoczynnością tarczycy mogą różnić się stopniem nasilenia w zależności od tego, czy zachodzi przypadek całkowitego! braku wydzielania tyroksyny (cretinismus) czy też częściowego (myxoedema juvenile).

Całkowity jak i częściowy brak tyroksyny powoduje izmaczne opóźnienie roizwoju kośćca narządu żucia i uzębienia. Zęby mleczne wyrzy- nają się z opóźnieniem i nie kolejno, przeważnie ulegając1 przetrwaniu. Zęby stałe wyrzynają się często około 25-30 roku życia. Szkliwo i zębina są hipoplastyczne. Napięcie policzków, warg i języka jest obniżone, a wymiary ich powiększone w związku z nagromadzeniem się w tkam,-‚ kach miękkich substancji śluzafcowatej. Dość typowe w tych przypadkach będą postacie zgryzu otwartego azęścioweigo, powikłane wychyleniem wargowym zębów przednich górnych, a czasami i dolnych.

W nieprawidłowej działalności ko r y nadnerczy niekorzystny wpływ na rozwój i kształtowanie się twarzy i narządu żucia wywiera jej niedoczynność, natomiast jej nadczynność jest raczej pod tym względem obojętna.

Niedoczynność kory nadnerczy .oibjawia się zatrzymaniem wzrostu kośćca w 6-7 roku życia. Mimo- upływu lat twarzoczaszka zachowuje cechy dziecięce, szczęka i żuchwa są bardzo małe, zatoki szczękowe słabo rozwinięte, kąty żuchwy niewykształcone. Zęby są stłoczone, gdyż obok zębów stałych znajdują się przetrwałe zęby mleczne. Zaburzenia okluzji można na ogół zaliczyć do grupy tył oz gryzów lub do retrogenii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>