Wykonanie protez długoczasowych

Protezy dlugoczasowe, zastępujące tymczasowe akrylowe protezy nakładkowe, mają za zadanie utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia protetycznego zaburzeń zwarcia, jak również rehabilitację układu sto- matognatycznego. Mogą to być uzupełnienia wyłącznie stałe, wyłącznie ruchome lub połączenie protez stałych z ruchomymi.

Utrwalenie wyników leczenia protezami stałymi ma miejsce w przypadkach niewielkich braków międzyzębowych, u pacjentów u których okres adaptacji do zgryzu konstrukcyjnego był szybki i bez powikłań. Protezy stałe, takie jak korony, mosty lub nakłady wykonuje się w no- wych warunkach zgryzowych, kształtując układ powierzchni okludal- nych i wysokość zwarcia według danych uzyskanych na protezach nakładkowych.

Protezy wyłącznie ruchome wykonuje się w przypadkach rozległych braków w uzębieniu, braków skrzydłowych jedno- lub obustronnych oraz kiedy nie ma wskazań do wykonania protez stałych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>