Wybór między protezą stałą czy ruchomą

Wybór między protezą stałą czy ruchomą zależeć będzie od inteligencji a kultury osobistej pacjenta, a czasem od jego zawodu. Na przykład muzycy grający na instrumentach takich, jak trąbka lub flet, nie mogą wykonywać zawodu przy zastosowaniu protezy ruchomej.

Klinika Protetyki Stomatologicznej A. M. w Łodzi w projektowaniu mostów (protezy stałe nieosiadające) posługuje się tabelą Agapowa ilustrującą współczynnik żucia poszczególnych zębów w %.

Tabela obejmuje 1U obu łuków zębowych, przy czym obydwa pełne łuki zębowe posiadają 100% wydolności żucia. Tabela oparta jest na zasadzie, że każdy ząb może podjąć dodatkową czynność drugiego zęba o równej wartości czynnościowej, a suma współczynników żucia zębów uzupełniających nie może być większa od sumy współczynników zębów filarowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>