Wsysanie i nagryzanie wargi

Wsysanie i nagryzanie wargi dołnej wychyla ku przodowi siekacze górne, a ku .tyłowi siekacze dolne. Czasami dzieci wkładają palce do ust i zaczepiają nimi o zęby i wyrostek zębodołowy dolny, pociągając żuchwę ku dołowi i przodowi. Nawyk pociągania żulchwy powoduje powstanie przodoizgryzu.

Skutki nawyku oddychania przez usta zostały omówione w rozdz. ,,Upośledzenie bodźców czynnościowych”. Nieprawidłowy układ ciała. Przybieranie względnie nadawanie nieprawidłowego układu ciała wiąże się dość ściśle z poszczególnymi okresami życiia i określonymi czynnościami. Na przykład wadliwy układ ciała nadaje się czasami niemowlętom podczas snu i karmienia. W okresie ‚żłobkowym i przedszkolnym najczęściej obserwuje się nieprawidłowy układ głowy podczas snu.

W wymienionych okresach życia nieprawidłowy układ ciała ma dość iuży wpływ na wytwarzanie się zaburzeń narządu żucia ze względu la znaczną plastyczność rozwijającego się kośćca. Możliwości powstania zaburzeń zwiększają się jeszcze w przypadkach krzywicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>