Współczynnik żucia

Przy braku czterech siekaczy górnych suma ich współczynników żucia wynosi 6, a suma współczynników żucia obu kłów wynosi również 6. Z tego płynie wniosek, że brak czterech górnych siekaczy można uzupełnić mostem opartym na obu zębach trzecich, bez obawy uszkodzenia umocowania zębów filarowych.

Tabela służy za wskaźnik orientacyjny, a na ostateczną decyzję wpływa stan umocowania zębów filarowych, np. mostów stosować nie można w przypadku stwierdzenia w badaniu klinicznym zmian w przyzębiu zębów filarowych.

Rodzaj’ uzupełnienia w przypadku braku korony jednego zęba luib elementy umocowujące mosty projektuje się na podstawie wyniku badania stwierdzającego stopień zmiany w przyzębiu tych zębów lub podatności pacjenta na próchnicę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>