WSKAZANIA DO PROTEZO W ANIA

Wskazania do protezowania ustala się na podstawie wiadomości zmianach w układzie zębawo-sz.czękowo-t warz owym oraz o biologicznej zdolności wyrównawczej ustroju przy brakach w uzębieniu.

Istnieje zgodność poglądów odnośnie do konieczności uzupełniania większych braków w uzębieniu, natomiast na temat wskazań do uzupełnienia bratku jednego lub kilku zębów w łuku zębowym spotyka się w piśmiennictwie naukowym znaczne różnice poglądów.

Szkoła niemiecka (Schröder, Rumpel i inni), amerykańska (Tylman) reprezentują pogląd o konieczności uzupełniania nawet najmniejszych braków w uzębieniu, wychodząc z założenia, że nawet niewielkie braki wywołują stopniowo postępujące zmiany w układzie zębowo-szczękowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>