Wpływ dziedziczności na podstawie zaburzeń narządu żucia

Ustalenie dziedzicznego pochodzenia zaburzeń morfologiczno-czyn- nościowych narządu żucia u człowieka jest bardzo trudne szczególnie ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia badań doświadczalnych i obserwacji szeregu pokoleń jednej rodziny.

Przyjmuje się, że w nieprawidłowościach dotyczących zębów ich •kształt, położenie, wielkość i ilość mogą być cechami dziedzicznymi. Najczęściej przy tym stwierdza się przekazywanie braku zawiązków siekaczy bocznych górnych. Również genetyczny charakter przypisuje się niektórym nieprawidłowościom strukturalnym twardych tkanek zębów jak np. dysplazji Capdeponta. Natomiast jeśli chodzi o cechy

okluzji i budowy szczęki i żuchwy, to przeważa pogląd, że dziedzicznie przekazywany jest tylko typ budowy kośćca twarzy, który może mniej lub bardziej sprzyjać powstawaniu określonego rodzaju zaburzeń w budowie i czynnościach narządu żucia pod wpływem działania czynników zewnętrznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>