Właściwe dostosowanie protez

W przypadku stosowania protez stałych szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe dostosowanie w okolicy przy- dziąsłowej, sprawdzić, czy protezy odtwarzają poprawnie punkty styczne oraz zwarcie i zgryz. Nieuregulowany zgryz przy braku harmonii z istniejącymi warunkami zgryzowymi może być przyczyną powstania węzłów urazowych.

W przypadku dostosowania protezy ruchomej, po wprowadzeniu protezy na podłoże należy sprawdzić zasięg płyty protezy, sprawdzić, czy płyta nie obejmuje przyczepów mięśniowych, wędzidełek wargi górnej lub dolnej, wędzidełka języka, poza tym sprawdzić poprawność zwarcia i przeprowadzić korekty zgryzu. Na koniec należy s p r a w- d z i ć położenie ramion kła m e r na zębach filarowych, które powinny się znajdować 1-2 mm !od brzegu dziąsła. Odpowiednio dostosowana proteza częściowa ruchoma powinna być wprowadzona na. podłoże i wyjmowana z jamy ustnej z pewnym wysiłkiem, .zapewnia to dostateczne umocowanie protezy w czasie żucia.

Adaptacja do protezy jest to zdolność organizmu przystosowania się do zmienionych warunków istniejących w jamie ustnej po wprowadzeniu protezy. W proces ten zaangażowany jest cały układ nerwowy pacjenta. Trudności w adaptacji ‚wzrastają w miarę zwiększania się liczby uzupełnianych zębów. Dokładność wykonania protez i ich celowe ukształtowanie są czynnikami sprzyjającymi adaptacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>