Wizyta V i dalsze

Na wizytach kontrolnych ocenia się wyniki leczenia sprawdzając, czy udało się osiągnąć zamierzone cele i zlikwidować istniejące dolegliwości i nieprawidłowości. W miarę potrzeby koryguje się protezy nakładkowe oraz wykonuje zabiegi profilaktyczne mające na celu ochronę tkanek podłoża. Przydatność zastosowanej metody leczenia i użytkowanych protez może być w pełni weryfikowana dopiero po upływie kilku tygodni. Po tym okresie można sprawdzić, czy istniejące dolegliwości ustąpiły, czy poprawiła się czynność żucia i wymowa oraz jak się pacjent zaadaptował do nowych warunków w obrębie układu stoma- tognatycznego.

Na zakończenie pierwszego etapu leczenia, tj. po upływie około trzech miesięcy sprawdza się, czy udało się uzyskać optymalne położenie żuchwy i zrównoważoną okluzję. W przypadkach, kiedy w trakcie pierwszego etapu leczenia nastąpiły znaczne zmiany w wysokości zwarcia celowe jest przed wykonaniem nowych protez zrobienie zdjęć to- mograficznych w nowej i zaadaptowanej przez pacjenta wysokości zwarcia. Analiza zdjęć tomograficznych wykonanych przed i po leczeniu pozwala na ocenę położenia głów żuchwy i szerokości szpary stawowej oraz prawidłowości całego postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>