Według Zarba

Według Zarba i współprac, szyny zgryzowe mogą być określane jako konstrukcje umożliwiające: 1) aktywne repozycjonowanie żuchwy w jakimkolwiek teoretycznie zalecanym układzie w stosunku do szczęki,

– 2) przerywanie nawyków zwarciowych przez ustanowienie nowych stosunków pomiędzy guzkami i bruzdami zębów przeciwstawnych, 3) odzyskanie przez narząd żucia stanu wygody jako podstawy dla dalszej przebudowy zwarcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>