Według Spiechowicza i Budkiewicza

Według Spiechowicza i Budkiewicza (1977) protezy nakładkowe można podzielić na trzy zasadnicze typy:

– 1. Protezy nakładkowe zgryzowe (wypełniające przestrzeń między przeciwległymi łukami zębowymi, powstałą po podniesieniu zwarcia w przypadkach zgryzów głębokich).

– 2. Protezy nakładkowe odtwarzające (ubytek tkanek zębów po ich pa-tologicznym starciu).

– 3. Protezy nakładkowe uzupełniające (wszystkie lub niektóre pozostałe zęby w celu stworzenia prawidłowych łuków zębowych i powierzchni zwarciowych w przypadkach hipodoncji i rozszczepów podniebienia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>