Warga górna

bródkowego są prawidłowe, zaś warga górna jest nadmiernie wysunięta ku przodowi. Protruzja zębów przednich górnych, wiążąca się z wysunięciem ku przodowi wargi górnej, zaznacza się szczególnie w tyło- zgryzie rzekomym. W tyłc-zgryzie z protruzją obserwuje się dość często skrócenie wargi górnej i oddychanie przez usta.

Tyłożuchwie (posiio mandibulae posterior) różni się od tyło- zgryzów wyraźnym upośledzeniem wzrostu doprzedniego trzonu żuchwy. Na profilu twarzy zaznacza się to jako cofnięcie bródki. Nieprawi-

łowości okluzyjne mają cechy tyłozgryzu całkowitego, w którym w przypadku protruzji zębów przednich górnych często stwierdza się kilkumilimetrowe oddalenie zębów, przednich górnych od dolnych. Ruchy żuchwy ku przodowi i na boki są ograniczone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>