W przypadkach zgryzów głębokich

W przypadkach zgryzów głębokich w celu ochrony przed bólem w stawach sż lub w tkankach miękkich okołozębowych, spowodowanym nagryzaniem zębów przeciwstawnych, lub też niekiedy ze względów estetycznych u niektórych pacjentów wytwarza się odruch obronny polegający na nawykowym ustawianiu żuchwy w podniesionym zwarciu. W takich przypadkach postępowanie może być jednoetapowe, polegające na wykonaniu szkieletowej protezy nakładkowej pierwszego typu.

Protezami nakładkowymi można osiągnąć następujące cele w protetycznym leczeniu zaburzeń zwarcia (Spiechowicz 1982):

– 1. Prawidłowe położenie żuchwy w stosunku do szczęki .umożliwiające uzyskanie optymalnego położenia głów żuchwy w dołach stawów sż.

– 2. Ustalenie modelu okluzji pozwalającego na uzyskanie maksymalnych kontaktów zwarciowych przy najmniejszym stopniu aktywności mięśniowej.

– 3. Odbudowę łuków zębowych przez odtworzenie ich ciągłości i warunków zwarciowych.

– 4. Uzyskanie korzystnego wyglądu estetycznego, co umożliwia szybką i stosunkowo łatwą adaptację do nowych warunków w obrębie układu stomatognatycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>