W protetycznym leczeniu

W przypadkach, gdy planuje się podwyższenie wysokości zwarcia i odbudowę lub stworzenie nowych warunków zwarciowych, podane wyżej zasady znajdują zastosowanie przy kształtowaniu warunków oklu- dalnych w protezach stałych lub ruchomych.

Kiedy planuje się postępowanie dwuetapowe z zastosowaniem tymczasowych protez nakładkowych, wyciski do modeli roboczych pobiera się zwykle na łyżkach standardowych masą alginatową. Na modelu roboczym technik wykonuje wzornik zwarciowy. Wykonuje się również wycisk zębów przeciwstawnych.

W protetycznym leczeniu zwarcia metodą z wyboru, dającą dobre wyniki, jest stosowanie protez nakładkowych. Zwykle jest to postępowanie dwuetapowe, polegające na wykonaniu najpierw tymczasowych protez akrylowych, a następnie długoczasowych nakładkowych protez szkieletowych jako samodzielnego uzupełnienia utrwalającego wyniki wstępnego etapu leczenia, bądź w połączeniu z protezami stałymi. Niekiedy wstępne wyniki leczenia utrwala się wyłącznie protezami stałymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>