W leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym

W leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym z brakami uzębienia,, jak pisała Płonka, konieczna jest współpraca lekarza ortodonty i protetyka, która odbywa się na zasadzie wspólnego planowania leczenia, stosowania aparatów ortodontycznych i protez ruchomych oraz wzajemnych konsultacji. Zastosowanie wyłącznie leczenia protetycznego bez. przygotowania ortodontycznego utrudnia prawidłowe projektowanie i pogarsza wadę zgryzu. Można je więc uważać za błąd w postępowaniu lekarskim. Uwagi Płonki są zgodne z zaleceniami przewodniczących Krajowych Zespołów Specjalistycznych w dziedzinie ortodoncji (ortopedii szczękowej) i protetyki stomatologicznej. „Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży powinno być prowadzone przez lekarzy specjalistów: ortopedów szczękowych (ortodontów), pedodontów lub protetyków z obowiązkiem wzajemnej konsultacji odnośnie do leczenia i rodzaju uzupełnienia. Lekarze protetycy prowadzą leczenie w przypadkach prawidłowych warunków zębowo-zgryzowych w uzębieniu mlecznym i stałym. Lekarze ortopedzi szczękowi prowadzą leczenie szczękowo-ortopedyczne (ortodontyczne) w przypadkach nieprawidłowych warunków zębowo- -zgryzowych w uzębieniu mlecznym i stałym. Lekarze protetycy powinni prowadzić leczenie utrwalające uzyskane wyniki.

Leczenie protetyczne u dzieci i młodzieży z wadami zgryzu i brakami zębowymi dzieli się na trzy etapy: – 1. Leczenie ortodontyczne jako przygotowanie do leczenia protetycznego.

– 2. Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne.

– 3. Leczenie protetyczne utrwalające wyniki leczenia ortodontycznego.

Wskazaniami do leczenia protetycznego w wieku rozwojowym są

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>