W celu potwierdzenia uczulenia

W celu potwierdzenia uczulenia na materiał protezy przeprowadza się próby uczuleniowe naśluzówkowe lub naskórkowe. Próby naśluzów- kowe są trudne w realizacji i interpretacji. Bardziej praktyczne, chociaż nie zawsze pewne, są próby naskórkowe, które polegają na przykładaniu domniemanego alergenu na skórę na okres 24-48 godzin i odczytywaniu wyników po 24, 48 i 72 godzinach. Ujemny wynik nie wyklucza, że badana substancja jest alergenem w razie odmiennego sposobu wykonania próby. Wynik dodatni nie zawsze świadczy o właściwościach uczulających danego materiału, gdyż może być rezultatem nieswoistego działania toksycznego. Najczęściej wykonuje się próby z 5, 10 i 50(% olejo^-

– 477 wym roztworem monomeru. Próby z monomerem per se nie przeprowadza. się, gdyż po jego zastosowaniu występują odczyny toksyczne.

Próby uczuleniowe powinny być przeprowadzane w wyspecjalizowanej jednostce alergologicznej i interpretowane przez doświadczonego» specjalistę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>