W badaniu zewnątrzustnym

W badaniu zewnątrzustnym zwraca się uwagę na zmiany w proporcjach rysów twarzy (skrócenie dolnego odcinka), ewentualne uwypuklenia, zapadnięcia czy inne widoczne nieprawidłowości. W badaniu wewnątrzustnym weryfikuje się subiektywne doznania pacjenta ze stanem faktycznym. Szczególną uwagę zwraca się na przebieg powierzchni zwarciowych, na obecność węzłów urazowych, ilości, jakości i rozmieszczenia resztkowego uzębienia oraz na stan błony śluzowej i przyzębia.

Badania dodatkowe zwykle ograniczają się do wykonania zdjęć radio-logicznych i pantomograficznego traktowanego jako przeglądowe oraz w przypadkach podnoszenia wysokości zwarcia również zdjęć tomogra- ficznych stawu sż. W pracy Spiechowicza i współautorów (1984) stwierdzono, że podwyższenie zgryzu powyżej 2 mm w okolicy zębów przed- trzonowych w badaniach in witro preparatu czaszki oraz w większości przypadków klinicznych powoduje zmiany w syntopii głów żuchwy w dołach skroniowo-żuchwowych, które to zmiany można rozpoznać za pomocą badań radiologicznych. Zwykle wystarcza wykonanie dwóch zdjęć tomograficznych o grubości warstwy około 5 mm, przechodzących przez część centralno-boczną stawu sż, w położeniu okludalnym oraz w zgryzie konstrukcyjnym. W przypadkach, kiedy występują dolegliwości bólowe w stawach sż celowe jest wykonanie trzeciego zdjęcia w pełnym rozwarciu żuchwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>