Utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia

Utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia protezą nakładkową, uzupełnieniami stałymi i ruchomymi: a – jama ustna przed leczeniem, b – jama ustna po leczeniu i rehabilitacji.

Protezy nakładkowe pozwalają uzyskać korzystne wyniki w leczeniu głębokich zgryzów urazowych, w parodontopatiach przez zastosowanie nakładów do szynoprotez. Nieznaczne podniesienie wysokości zwarcia w przypadkach parodontopatii pozwala na rozklinowanie zębów przeciwstawnych w zwarciu centralnym, co zmniejsza lub znosi urazy ozębnowe podczas bocznych ruchów żuchwy. Protezy nakładkowe są również skuteczne w protetycznym leczeniu’ artropatii powstałej w wyniku obniżenia wysokości zwarcia, jak również w hipodoncji i rozszczepach podniebienia i związanych z nimi zaburzeniach zgryzowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>