Ustalenie centralnego zwarcia

Ustalenie centralnego zwarcia w zgryzie konstrukcyjnym jest jedną z najważniejszych czynności warunkujących pozytywny efekt w protetycznym leczeniu zaburzeń zwarcia. Zwarcie ustala się na woskowych wzornikach. Punktem wyjścia mogą być kęski stentsowe, którymi na pierwszej wizycie ustalano orientacyjne położenie żuchwy. Na tej wizycie wcześniejsze ustalenia koryguje się na podstawie zdjęć tomograficz- nych i dokonuje niezbędnych korekt. Dotylne położenie głów żuchwy w dołach stawowych upoważnia do większego podniesienia wysokości zwarcia, niż kiedy są one w położeniu przyśrodkowym. Należy zwracać

Jak wynika z doświadczeń klinicznych pacjenci zwykle szybko adaptują się do protez nakładkowych i chętnie z nich korzystają. Niekiedy poprawa wyglądu estetycznego, wymowy, żucia i likwidacja dolegliwości bólowych powoduje, że pacjenci nie zgłaszają się na wizyty kontrolne i użytkują tymczasowe nakładkowe protezy akrylowe przez wiele lat, ze wszystkimi ujemnymi skutkami z tego wynikającymi. Prawidłowy okres użytkowania tych protez, mających spełnić tylko czasowe, określone zadanie, nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Okres ten jest wystarczający dla zaadaptowania się struktur układu stomatognatycznego do nowej sytuacji i sprawdzenia, czy jest ona dla niego korzystna czy szkodliwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>