Ustalenia położenia żuchwy

Ustalenia położenia żuchwy w zgryzie konstrukcyjnym można dokonać na pierwszym posiedzeniu, przez zastosowanie stentsowych kęsków zwarciowych, które wprowadza się do jamy ustnej tuż przed zrobieniem odnośnego zdjęcia tomograficznego. W sytuacji, kiedy ustalenie zwarcia w zgryzie konstrukcyjnym napotyka trudności, technik na modelu diag- długo powinien trwać pierwszy etap leczenia i jak częste wizyty kontrolne? Czy użytkowane dotychczas protezy stałe mogą pozostać w jamie ustnej, czy też należy je usunąć?

Zgodnie z ustalonym planem pracy zanotowanym w karcie pacjenta będzie prowadzony dalszy ciąg leczenia, który jednak w toku postępowania może podlegać pewnym modyfikacjom w zależności od reakcji ze strony układu stomatognatycznego i doznań pacjenta.

Zabiegi korekcyjne polegają zwykle na wygładzeniu ostrych brzegów koron klinicznych, na skracaniu nadmiernie wysuniętych zębów lub ich guzków zaburzających przebieg powierzchni zwarciowych, na likwidacji przedwczesnych kontaktów i węzłów urazowych. W przypadkach, kiedy nie planuje się zmiany wysokości zwarcia, która jest ustalona na zębach własnych pacjenta, szlifowaniu mogą podlegać tylko guzki przedsionkowe zębów trzonowych i przedtrzonowych górnych oraz językowe dolnych, tzn. guzki nie ustalające wysokości zwarcia. Korekta pozosta-łych guzków, tzw. podtrzymujących, polega tylko na stworzeniu płaskich pojedynczych powierzchni kontaktowych lub kilkupunktowych, kompensujących zaklinowanie powierzchni zwarciowych (Zarb). Dąży się w ten sposób do uzyskania możliwie idealnego modelu okluzji, w którym będzie dochodziło do maksymalnych i równoczesnych kontaktów powierzchni zwarciowych przy minimalnym napięciu mięśniowym. Przedwczesne kontakty grup zębowych lub pojedynczych zębów, które występują podczas przywodzenia żuchwy z położenia spoczynkowego do okludalnego, powinny być eliminowane. Jedna lub więcej takich przeszkód występujących w centralnym zwarciu zaburzają stabilność stosunków okludal- nych. Podobnie należy usuwać przeszkody występujące na drodze od centralnego położenia do centralnej okluzji oraz przy ruchach bocznych zarówno na stronie balansującej, jak i pracującej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>