Usposobienia do próchnicy zęba

W przypadku stwierdzenia usposobienia do próchnicy zęba zaleca się korony poddziąsłowe, których brzeg zagłębia się do kieszonki dziąsłowej na około 1 mm. Wprowadzenie brzegów korony do kieszonki dziąsłowej nie jest biologicznie obojętne dla tkanek przyzębia, jednak wybiera się ten sposób postępowania., by zabezpieczyć ząb przed próchnicą. Jeśli korona poddziąsłowa jest poprawnie wykonana i dobrze dostosowana, a przyzębie zdrowe, na ogół nie obserwuje się zmian chorobowych. W tym przypadku nie można stosować półkoron i koron trzyćwierciowych wszystkich typów ze względu na możliwość powstania i rozszerzania się procesu próchnicowego.

Jeżeli w związku z warunkami topograficznymi zastosowanie protez meoaiadających jest niemożliwe, stosujemy protezy o charakterze mieszanym, to znaczy ,,śluzówkowo-ozębnowe”.

Cechą charakterystyczną tego rodzaju protez jest zastosowanie tzw. łamaczy sił lub amortyzatorów. Amortyzator jest to długie ramię sprężynujące, wmontowane między trzc-n protezy i klamrę zęba filarowego, opatrzone zaczepką w postaci ciernia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>