Urazy porodowe

W dużym stopniu przyczynia się do powstawania zaburzeń w budowie narządu żucia stosowanie kleszczy porodowych. Nacisk wywarty kleszczami na staw skroniowo-żuchwowy może spowodować złamanie, zwichnięcie lub zmiażdżenie wyrostków żuchwy. Urazy te często są przyczyną stanów zapalnych w stawie skroniowo- żucbwowym, zejściem których może być upośledzenie działalności ośrodka wzrostowego znajdującego’ się w wyrostku stawowym żuchwy,’ zesztywnienie stawu, lub też wytworzenie się istawu rzekomego. W przypadkach zesztywnienia stawu skroniowo-żuchwowego czy też wytworzenia się stawu rzekomego żuchwa zoistaje pozbawiona pobudek czynnościowych, związanych w niemowlęctwie z ssaniem mleka z piersi, a w następnych okresach życia – z odcinaniem i żuciem pokarmów. Prowadzi to do zatrzymania rozwoju żuchwy i do wytwarzania się tyłozgryzów lub tyłożuchwia. Podobne zaburzenia obserwuje się w następstwie bezpośredniego uszkodzienia ośrodka wzrostowego znajdującego się w wyrostku stawowym żuchwy.

Jeśli jedno z ramion kleszczy zostanie oparte o tylną powierzchnię czaszki, a drugie o przednią część szczęki, wówczas nacisk wywarty na, szczękę maże wywołać zaburzenia w rozwoju zawiązków siekaczy górnych zarówno mlecznych, jak i stałych, które wyrzunają się z opóźnieniem i mają na powierzchni brunatne plamy, ubytki lub kulki szkliwne. Korony i korzenie takich zębów moigą być rozdzielone na człony bliźniacze.

Niedobór i niewłaściwy skład pożywienia oraz niekorzystne warunki geograficzno-klimatyczne. Odżywianie niemowląt pokarmem sztucznym, a dzieci w wieku żłobkowym nadmierną ilością pokarmów mącz.nych sprzyja zakwaszeniu ustroju i prowadzi do obniżenia poziomu wapnia oraz, witaminy C i D. Wymienione zaburzenia w połączeniu z małym nasłonecznieniem oraz upośledzoną regulacją hormonalną w przyswajaniu i wydzielaniu soli wapniowych i fosforowych powodują wystąpienie krzywicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>