Urażające błonę śluzową protezy

Urażające błonę śluzową działanie jest znacznie większe gdy proteza ma nieprawidłowy kształt lub .złą stabilizację, jeśli ustalono niewłaściwą wysokość zwarcia, jeśli nie uwzględniono prawidłowego zgryzu zębów, lub gdy dośluzówkowa powierzchnia protezy jest niedostatecznie gładka.

Drugim pod względem częstości występowania czynnikiem wywołującym schorzenia błony śluzowej jamy ustnej jest toksyczne działanie protez na organizm ludzki. Zasadniczo tworzywa protez stomatologicznych śą materiałami nieszkodliwymi dla tkanek jamy ustnej, jednak znajdujące się w nich pewne substancje, jak np. monomer resztkowy i barwniki, mogą wywierać działanie drażniące.

Trzecią przyczyną występowania schorzeń błony śluzowej jest obecność w jamie ustnej płyty protezy wykonanej z !materiału o niskim stopniu przewodnictwa cieplnego. Pod płytą protezy dochodzi db komutacji ciepła, które zakłóca fizjologiczne procesy w błonie śluzowej jamy ustnej i zmniejsza jej odporność.

Niewielką ilość przypadków zapalenia błony śluzowej’ liczni autorzy przypisują uczuleniu na tworzywa protetyczne. Obecnie coraz częściej jest podkreślany udział flory bakteryjnej jamy ustnej i produktów przemiany materii bakterii w wywoływaniu schorzeń błony śluzowej. Stale bytujące w j-amie ustnej drobnoustroje oraz produkowane przez nie substancje stanowią poważny współistniejący czynnik etiopatogenetycizny, ujawniający się zwłaszcza przy zaistnieniu uprzednio omówionych czynników, działających ujemnie na tkanki jamy ustnej.

Analizując etiopatogenezę schorzeń błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych obecnością protez zaledwie w nielicznych przypadkach można ustalić, który z omawianych chorobotwórczych czynników wywołał schorzenie. Z punktu widzenia patogenetycznego proces powstawania stomatopatii protetycznych jest bardzo zawały. Zazwyczaj bierze w nim udział kilka czynników, których zsumowane działanie jest przyczyną ujawnienia się choroby. Thoma i Robinson podają opis następujących schorzeń błony śluzowej, wywołanych płytami użytkowanych protez.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>