Upośledzenie fizjologicznych bodźców czynnościowych

Nieprawidłowy przebieg czynności fizjologicznych, szczególnie oddychania ii pobierania pokarmów, wpływa niekorzystnie na wzrost i kształtowanie się narządu żucia w życiu poizałonowym.

Nief i zj o-logiczne oddychanie przez usta, spowodowane krótkotrwałymi nieżytami górnych dróg oddechowych nie ma większego ujemnego wpływu na narząd żucia, jednakże, przedłużanie- się tego sposobu oddychania ponad rok wpływa szkodliwie na kształtowanie się dna jamy nosowej, sklepienia podniebiennego, wyrostków zębodołowych oraz łuków zębowych i postaci okluzji.

Jednym z ważniejszych następstw dłuższego oddychania przez usta, występującego np. w przypadkach alergii, przerostu tkanki adenoidal- nej hipotonii mięśni, rozszczepów twarzy i nieprawidłowego’ układu głowy podczas snu, jest powstanie powikłań w działaniu odruchów nerwowych, w związku z czym nawet po odzyskaniu drożności górnych dróg oddechowych oddychanie -przez nos na ogół nie odbywa się sprawnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>