Uiaz mechaniczny

Zdaniem większości autorów, zajmujących się zagadnieniem stomatopatii protetycznych, uraz mechaniczny w jego wielorakiej postaci jest jedną z głównych przyczyn powstawania tego schorzenia. Spiechowicz i Kowalska u ponad 80% pacjentów skierowanych do Kliniki Protetyki Stomatologicznej z błędnym rozpoznaniem uczulenia na tworzywo protezy jako przyczynę zmian określili uraz mechaniczny, przy czym głównym czynnikiem była szorstkość wewnętrznej, dowyrostkowej strony płyty protezy. Nyquist wymienia trzy główne przyczyny drażnienia mechanicznego: złe przyleganie protezy, niewłaściwą okluzję i wadliwą artykulację.

Zmiany w błonie śluzowej występują szczególnie często, gdy proteza jest użytkowana przez dłuższy czas i źle przylega do podłoża lub gdy nową protezę wykonuje się na niewygojonym, nierównym podłożu i te nierówności są utrwalone na wewnętrznej stronie nowej płyty.

Analizując szczegółowo przyczyny urazów mechanicznych na pierwszym miejscu postawić należy nadmierną nierówność i szorstkość strony dośluzowej protezy, zwłaszcza górnej. Powodem tych nierówności mogą być warunki anatomiczne podłoża, jak również błędy w postępowaniu laboratoryjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>