U dzieci do 6 roku życia

U dzieci do 6 roku życia stosowane są zazwyczaj protezy ruchome częściowe, rzadziej całkowite, w miarę możliwości pozbawione klamer, ewentualnie z klamrami grotowymi lub Adamsa. Zadowalające utrzymanie można uzyskać na drodze adhezji i kohezji płyty protezy do podłoża oraz przez zaadaptowanie się pacjenta, z czym dzieci zwykle nie mają kłopotów.

Płyta protezy powinna być lekka i cienka, tak aby nie zmniejszała pojemności jamy ustnej i była wygodna w użytkowaniu. W celu nieha- mowania wzrostu szczęki protezę konstruuje się zwykle bez płyty przedsionkowej. Jeżeli jest ona niezbędna (proteza całkowita), to powinna być stosunkowo krótka, a proteza często wymieniana.

Konstrukcja mostu umożliwiająca wzrost szzczęki (Krasse). Uzupełnienia ruchome ograniczają się zwykle do protez ruchomych akrylowych, bezklamrowych lub zaopatrzonych w klamry ortodontyczne. Podparcia okludalne (ciernie) nie są wskazane, gdyż mogłyby utrudniać prawidłowe usytuowanie się zębów. Leczenie protetyczne w tej grupie wiekowej może być prowadzone przez lekarzy ortodontów, pedodontów lub protetyków z obowiązkiem wzajemnej konsultacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>