Tymczasowa proteza nakładkowa

Tymczasowa proteza nakładkowa z uwagi na materiał, z jakiego jest wvkonana. iak również na iei budowę, wywiera niekorzystny wpływ na

Pacjenci powinni być informowani o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminów wizyt kontrolnych i o skutkach wynikających z nieprzestrzegania tych terminów. Pierwsza wizyta kontrolna powinna następować po 24-48 godzinach. W tym okresie pacjent częściowo adaptuje się do nowych warunków i ma już pewne uwagi dotyczące użytkowanej protezy, czy protez. Drugą wizytę wyznacza się po tygodniu od pierwszej, trzecią w odstępie dwutygodniowym. Terminy wizyt nie są sztywne i mogą być przez lekarza zmieniane w zależności od zaistniałych okoliczności. Przed upływem trzech miesięcy pacjent powinien się zgłosić w celu wykonania uzupełnień długoczasowych, utrwalających wyniki leczenia osiągnięte protezami tymczasowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>