Tuiłów niemowlęcia podczas snu

Tuiłów niemowlęcia podczas snu, a nawet częśaicwo podczas czuwania jest układany ipoziomo i na wznak. W ułożeniu głowy zarówno demowi ąt. jak i dzieci starszych podczas snu można wyodrębnić iłożenie fizjologiczne, nazywane pozycją miernie wentralną, i niefizjo- ogiczne, w którym wyróżnia się poizycję wentralną lub dorsalną.

Miernie wentralny układ głowy uzyskuje się przez podłożenie niezbyt wysokiej poduszki, dzięki czemu głowa przesuwa się nieco wyżej od ułożonych poziomo pleców i przechyla się lekko ku przedniej powierzchni klatki piersiowej. Oznakami fizjologicznego układu głowy podczas snu, a tym samym sprawdzianem właściwej grubości poduszki są: swobodne stykanie się warg i miarowe oddychanie przez :no:s oraz obniżenie napięcia mięśni twarzy i spoczynkowy układ żuchwy.

Zbyt wysoka poduszka, przechylająca mocno głowę ku przodowi, nadaje jej pozycję w.entralną. Ułożenie niemowlęcia bez poduszki pod głową, a szczególnie podłożenie poduszki pod szyję przechyla głowę ku tyłowi, nadając jej pozycję dorsalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>