Szyny zgryzowe

Szyny zgryzowe są to konstrukcje stosowane zwykle przy pełnych lukach zębowych, pomocne w protetycznym leczeniu parafunkcji, miopa- tii, artropatii, bólów głowy pochodzenia mięśniowego oraz zapobieganiu nadmiernemu ścieraniu zębów, jak również w profilaktyce ww. schorzeń. Pokrywają one powierzchnie zwarciowe łuków zębowych, zmieniając na korzystniejsze dotychczas istniejące stosunki okludalne. Wykonuje się je częściej w szczęce niż w żuchwie, zwykle do użytku w czasie nocy, chociaż w niektórych przypadkach użytkowane są również całodobowo. Wykonuje się je przeważnie z przezroczystego tworzywa •akrylowego, polimeryzowanego chemicznie lub termicznie. W razie istnienia wskazań wykonuje się je również z elastycznego akrylu lub z silikonu. Z miękkiego tworzywa wykonuje się np. szyny ochronne dla pięściarzy.

Uważa się, że lecznicza rola szyn zgryzowych polega na zmniejszeniu lub zlikwidowaniu nadmiernych napięć mięśniowych, które są jedną z głównych przyczyn parafunkcji, na zmianie położenia głów żuchwy w dołach stawowych, na likwidacji szkodliwych nawyków zgryzowych oraz na uzyskaniu korzystnych kontaktów zwarciowych z zębami przeciwstawnymi.

Greene i Laskin stwierdzili w swoich badaniach korzystny wpływ leczniczy szyn zgryzowych na ustępowanie bólów mięśniowo-powięzio- wych po dwóch tygodniach użytkowania tych uzupełnień. Clark i współprac. u 52% chorych z bólami mięśniowymi i zaburzeniami zwarcia, leczonych górnymi szynami zgryzowymi, stwierdzili wyraźne zmniejszenie napięcia mięśni żwaczy podczas snu. Poprawa była wyraźniejsza u pacjentów z mniej nasilonymi objawami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>