STOMATOPATSE PROTETYCZNE

Mianem stomatopatii protetycznej określa się zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane przyczynowo z użytkowaniem protez stomatologicznych najczęściej ruchomych częściowych i całkowitych, wykonanych z tworzywa akrylowego. Stomatopatia protetyczna może być również, chociaż znacznie rzadziej, wywołana obecnością w jamie ustnej stałych uzupełnień protetycznych lub wypełnień ubytków zębowych. Prorok wykryła infekcję grzybami drożdżopodobnymi, występującą w przebiegu stomatopatii protetycznych u 62% pacjentów użytkujących protezy stałe, u 86% użytkujących protezy ruchome płytowe w porównaniu z 44% w grupie kontrolnej nie posiadającej żadnych uzupełnień protetycznych.

W piśmiennictwie fachowym, zwłaszcza zagranicznym, mianem stomatopatii protetycznej określa się prawie wyłącznie zmiany w błonie śluzowej występujące w obecności protez ruchomych płytowych (denture stomatitis). Na określenie tej samej jednostki chorobowej bywają używane również inne nazwy, jak stomatitis prothetica (Majewski) i denture sore mouth, podawane dawniej przez autorów anglosaskich i skandynawskich (Cahn 1936, Cawson 1963, Nyquist 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>