Stomatitis venenata

Siomalitis venenata jest to reakcja błony śluzowej na kontakt z pewnymi chemikaliami, może wystąpić wskutek używania protezy akryla- nowej niewłaściwie spolimeryzowanej. W takich przypadkach cała powierzchnia błony śluzówkowej kontaktującej z płytą protezy jest jasnoczerwona.

Zaczerwienienie nie występuje w dalszych częściach błony śluzowej nie kontaktujących z płytą protezy. W celu potwierdzenia rozpoznania można wykonać testy naskórkowe i naśluzówkowe. Monomer metafcrylanu metylu jest jedną z substancji, która może spowodować wystąpienie stomatitis venenata. Leczenie polega na usunięciu przyczyny podrażnienia’,.

Palenie lub świąd podniebienia. Palenie lub świąd podniebienia może być wynikiem uczulenia na tworzywo protezy, infekcji wywołanej przez drobnoustroje drożdżo- podobne lub bakterie.

Błona śluzowa policzków, warg i wyrostków zębodołowyoh może podlegać szeregowi zmian chorobowych spowodowanych działaniem czynników urażających, infekujących, schorzeń wynikających z niedoborów, zmianom nowotworowym oraz schorzeniom o nieznanej etiologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>