Starte zęby

Starte zęby odbudowuje się wówczas według kształtu anatomicznego, z uwzględnieniem ewentualnego starcia fizjologicznego’, za pomocą koron czy wkładów (protezy stałe)!, albo też za pośrednictwem nakładów (metalowych lu-b akryilanowych), umocowanych do sporządzonej protezy ruchomej częściowej.

Najlepsze wyniki przy ustaleniu poprawnej wysokości zgryzu w tych przypadkach uzyskuje się przez zastosowanie czynnościowej metody anatomo-fizjologicznej za pośrednictwem tymczasowej’ protezy częściowej ruchomej, przy czym ‚Oddalenie żuchwy od szczęki uzyskuje się stopniowo przez nawarstwiania tworzywa protezy w miejscach kontaktu z zębami przeciwstawnymi.

Do lekarza dentysty protetyka należy również decyzja co do usunięcia lub pozostawienia zębów rozchwianych. W przypadku stwierdzenia III stopnia rozchwiania zębów według Entina należy je usunąć. Pozostawione, nie spełnią swego zadania, a obarczone pracą utrzymania protezy sprawiać będą przykre dolegliwości pacjentowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>