Sposoby postępowania w leczeniu skojarzonym

Sposoby postępowania w leczeniu skojarzonym. W pierwszym rozpoczyna się leczenie farmakologiczne przez nakraplanie zawiesiny antybiotyku przeciwgrzybiczego na starą protezę, które prowadzi się przez dwa tygodnie. W tym czasie wykonuje się nową protezę i oddaje pacjentowi, a następnie przez kolejny tydzień kontynuuje nakraplanie, ale już na nowej protezie. W ten sposób unika się zainfekowania nowej protezy przez istniejące jeszcze w jamie ustnej kolonie grzybów drożdżopodob- nych.

Inne postępowanie polega na podścielaniu starej protezy materiałem do biologicznej odnowy tkanek, z dodatkiem środka przeciwgrzybiczego metodą opisaną przez Niesłuchowską wykonuje ona nowe protezy i oddaje pacjentowi po zakończeniu leczenia.

Podane wyżej sposoby postępowania wydają się na obecnym etapie wiedzy najskuteczniejszymi metodami leczenia stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybiczą. Sposób drugi umożliwia szybką regenerację tkanek podłoża, również w przypadkach niewielkich zmian przerostowych, bez przeprowadzania leczenia chirurgicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>