Samowyleczenie

Do samowyleczenia zalicza się również ustąpienie zaburzeń okluzyjnych po usunięciu zębów mlecznych przetrwałych i zębów nadliczbowych, a w niektórych przypadkach zębów stałych typowych.

Leczenie późne odnoisi się do okresów, w których zjaiwiiska rozwojowe dobiegają końca lub nawet są już zakończone, a zaburzenia narządu żucia mają na ogół postacie utrwalone. Leczenie późne ma najczęściej charakter objawowy, jest trudne, długie i o złym rokowaniu, a poza tym wymaga czasami kojarzenia z postępowaniem protetycznym lub chirurgicznym (usuwanie zębów, wycinanie części wyrostków zębodołowych, przecinanie gałęzi lub trzonu żuchwy).

Zadaniem leczenia ortodontycznego zarówno wczesnego, jak i późnego jest zmiana kształtu i położenia poszczególnych elementów narządu żucia w celu uzyskania jego optimum anatomicznego i czynnościowego oraz optimum estetycznego twarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>