Ruchome protezy

Ruchome protezy osiadające wskutek ucisku płyty na przyzębie zachowanych zębów pacjenta są niejednokrotnie przyczyną powodującą lub pogłębiającą schorzenia przyzębia. W podobnych przypadkach należy stasować, jeśli to jest możliwe, płyty ograniczone, odsłaniające tkanki przyzębia.

Ruchome protezy stomatologiczne o rozległych płytach podstawowych (protezy osiadającej niejednokrotnie są przyczyną c h o rób podniebienia, języka, dna jamy ustnej oraz błony śluzowej warg, policzków i wyrostków zębodoło- w y c h.

Najczęstszą przyczyną schorzeń błony śluzowej jamy ustnej jest traumatyzujące mechaniczne działanie płyty protezy na błonę śluzową. Każda ruchoma proteza osiadająca wywiera mikrotraumatyzujące działanie na błonę śluzową jamy ustnej i tworzy dogodne waranki do rozwoju schorzeń infekcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>