Różnicowanie stomatopatii protetycznych

Stany patologiczne błony śluzowej jamy ustnej mogą występować w przebiegu wielu schorzeń zarówno ogólnych, jak i miejscowych. Istnieje wiele chorób, w których obserwowane są stany zapalne błony śluzowej połączone z zapaleniami kątów ust, suchością lub ślinotokiem, pieczeniem czy zaburzeniami smaku. Wprowadzenie do jamy ustnej ruchomej protezy, przez dodatkowy uraz mechaniczny, prowadzi do zaostrzenia procesu chorobowego, przez co zwraca się dopiero uwagę na jego istnienie. Mogą w ten sposób powstawać pomyłki diagnostyczne, polegające na rozpoznaniu schorzenia, którego objawy są zjawiskiem wtórnym w stosunku do wcześniej przebiegającego procesu patologicznego.

W celu postawienia właściwego rozpoznania niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu, staranne badanie kliniczne oraz w miarę potrzeby wykonanie badań dodatkowych, co dopiero pozwoli na zastosowanie właściwego leczenia przyczynowego. Pożyteczna jest również znajomość objawów klinicznych innych schorzeń objawiających się w jamie ustnej, która pozwoli na właściwe różnicowanie stomatopatii protetycznych.

Jak uprzednio wspomniano* najczęstszą przyczyną stomatopatii protetycznych jest uraz mechaniczny, powstały najczęściej na skutek błędów w postępowaniu klinicznym i laboratoryjnym. W tych przypadkach zmiany w błonie śluzowej ograniczają się ściśle do terenu zajętego przez protezę, przy czym zwykle tylko pewna jego część jest wciągnięta w proces chorobowy. Obserwuje się ograniczone ogniska rumieniowe wystę-pujące w miejscach nadmiernego ucisku lub bardziej rozlane zmiany zapalne wywołane szorstkością strony dośluzowej, kiedy na tle rumienia widać liczne, drobne otarcia nabłonka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>