Rozchwianie zębów

W przypadku stwierdzenia I stopnia rozchwiania zębów należy je pozostawić i jeżeli jest to możliwe, zastosować wzmocnienie podłużne lub porzeczne celem zapobieżenia dalszemu rozchwianiu się tych zębów.

W przypadku istnienia ruchomości zęba II stopnia postępowanie bywra dwojakie. Jeśli jest to ząb pojedynczy, należy go usunąć, jeśli zaś znajduje się obok zęba dobrze umocowanego – można go zostawić, stosując jednocześnie wzmocnienie podłużne.

W związku z trudnościami uzyskania pełnej stabilizacji protezy w bezzębiu żuchwy przy zanikłych wyrostkach zębodołowych celem ułatwienia adaptacji pacjenta do protezy pozostawia się czasem w jamie ustnej zęby dolne z rozchwdamiem.il, a nawet III stopnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>