Retrogenia

Retrogenia jest nieprawidłowością niemal w tym samym stopniu piionową, co dotylną. W profilu zaznacza się duże cofnięcie żuchwy i słabe wykształcenie bródki oraz zwiększenie wysokości dolnego odcinka twarzy.

Nieprawidłowości okluzyjne mają cechy tyłozgryzu z protruzją zębów przednich zarówno górnych, jak dolnych. Rentgenogram ujawnia ponad to zbyt mały wymiar pionowy obu gałęzi żuchwy i przebieg ich tylnych krawędzi od góry ku dołowi. Poza tym renLgenogram wykazuje zwiększenie kąta żuchwy i przegięcie ku dołowi przedniej części jej trzonu.

Przodozgryzy (mesioclusio) cechuje ustawienie zębów przednich dolnych przed górnymi. Przypadki, w których wada ta wynika z przesunięcia ku przodowi całego dolnego luku zębowego, zalicza się

do przodozgryzu całkowitego, zaś przypadki, w których przesunięciu ku przodowi uległ tylko jego przedni odcinek, zalicza się do przodozgryzu częściowego. W przodozgryzie całkowitym trzonowce dolne są przesunięte w stosunku do górnych ku przodowi, natomiast w przodozgryzie częściowym układ ich jest prawidłowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>